น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน (Oil & Grease Wastewater) BIOMICROGEL

     สามารถครอบคลุมน้ำมันที่มีเยื่อยืดหยุ่นและมั่นคงและตกตะกอนโลหะ ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออน – สารปนเปื้อนจะได้รับโครงสร้างเจลชั่วคราว และสามารถถูกลบออกจากน้ำได้อย่างง่ายดาย
ทำไมต้องใช้

     สารปนเปื้อนที่ได้รับการบำบัด:
 – ไฮโดรคาร์บอน PAH & FOG ทั้งหมด
 – โลหะ: อัล (อลูมิเนียม), Cu (ทองแดง),
 – Mn (แมงกานีส), Ni (นิกเกิล), Co (โคบอลต์),
 – สังกะสี (สังกะสี), Fe (เหล็ก), Cr (โครเมียม),
 – Pb (นำไปสู่), ปรอท (ปรอท), Ca (แคลเซียม),
 – Mg (แมกนีเซียม)