น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน (Oil & Grease Wastewater)

โดยปกติน้ำมันไม่สามารถละลายในน้ำได้ เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติมีขั้ว ส่วนน้ำมันมีคุณสมบัติไม่มีขั้ว และจะลอยอยู่บนผิวน้ำ แต่เนื่องจากน้ำมันและไขมันจากอาหารตามร้านอาหาร จะผ่านการล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ (emulsifier) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยประสานให้อนุภาคของของเหลวสองชนิดที่ไม่สามารถรวมกันให้เข้ากันได้ ซึ่งจะทำให้น้ำมันและไขมันรวมตัวกับน้ำ ที่เรียกว่าอีมัลชัน (emulsion) ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิม จะมีถังแยกไขมันและน้ำมันที่มีใบปาดไขมันที่ผิวหน้าเท่านั้น แต่น้ำมันและไขมันที่เป็น emulsion จะไม่ลอยตัวที่ผิวน้ำจึงทำให้ถังแยกไขมันและน้ำมันไม่สามารถแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำได้
และเมื่อไขมันและน้ำมันในปริมาณสูงเข้าไปในระบบบำบัดลำดับต่อไป ได้แก่ ระบบเติมอากาศ และระบบตกตะกอน ไขมันและน้ำมันจะเกาะกับตะกอนจุลินทรีย์ทำให้ไม่สามารถรับออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและย่อยของเสียที่มากับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมาถึงในส่วนของการตกตะกอน ตะกอนจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถตกตะกอนได้ดี และทำให้น้ำก่อนปล่อยออกจากระบบบำบัดมีตะกอนแขวนลอยสูง โดยตะกอนดังกล่าวเป็นตะกอนที่มีกลิ่นเหม็น หรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่า ลอยคละคลุ้งภายในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ชั้นใต้ดิน ถ้ามีปริมาณมากๆก็จะเข้าไปในพื้นที่ลานจอดรถ หรือชั้นที่อยู่ใกล้เคียงระบบบัดน้ำเสียได้
การบำบัดทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน โดยใช้ฟองละเอียด (Micro Bubble) แยกน้ำมันที่อยู่ในรูปตะกอนลอย หลังจากเติมสารเคมีสร้างตะกอน (Flocculant) ให้ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ สามารถลดค่าน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ได้มากกว่า 90%  จึงเป็นคำตอบในการบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมันก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด

EmQuartier-Building_3-768x576
Energy-Complex-Co.-Ltd._3-1024x768