น้ำล้างผลิตภัณฑ์อาหาร (Food & Vegetable Washing Water)

     การล้างผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT เป็นระบบที่ใช้ทำความสะอาด ไม่เพียงแค่ล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อาหารได้หมดจด ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นและสารเคมี ได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ในระหว่างการล้าง และหลังการล้าง นอกจากนี้ทาง ECONOWATT ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

     โอโซน ECONOWATT มีสถานะเป็นก๊าซ ในโมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งจะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความแรง จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) อย่างรวดเร็ว จึงทำลายจุลินทรีย์ได้หลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรียยีสต์รา โปรโตซัวที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเสื่อมเสีย (Microbial Spoilage) และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen) ได้เช่น Escherichia coli, Listeria, Vibrio และ Salmonella โดยใช้เติมลงในน้ำที่ใช้ล้างวัตถุดิบ เช่น การล้างสัตว์น้ำ การล้างซากสัตว์ การล้างผักและผลไม้ เป็นต้น

     การใช้ระบบโอโซน ECONOWATT เพื่อล้างผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% ประหยัดค่าน้ำจากเดิม 2-3 เท่า ใช้พื้นที่น้อย และที่สำคัญติดตั้งง่ายใช้ปริมาณท่อน้อยลง และมีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและคุณภาพน้ำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ ระบบโอโซนของ ECONOWATT ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ