การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ต้องหมั่นดูแลรักษาตลอดเวลาเพราะร่างกายของผู้ใช้สระว่ายน้ำนั้นต้องสัมผัสกับน้ำตลอดเวลาขณะอยู่ในสระ ซึ่งน้ำจากสระว่ายน้ำนั้นจะได้รับการปนเปื้อนจากอากาศภายนอกได้นำพาเศษใบไม้ ฝุ่น ผง และจากเหงื่อ น้ำมูก น้ำลายจากผู้ใช้สระว่ายน้ำ ทำให้น้ำในสระมีเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอยู่บนผิวน้ำหรือจมเป็นตะกอนอยู่ใต้น้ำเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีดูแลรักษาตลอดเวลา โดยหมั่นเก็บเศษใบไม้ที่อยู่ในสระ และรางน้ำล้นขอบสระ และการดูดตะกอนใต้สระว่ายน้ำทุกๆวัน รวมไปถึงการตรวจเช็คค่า pH ในน้ำ และการทำงานของระบบบำบัดน้ำในสระให้อยู่ในสภาพดีเสมอๆ เพื่อให้น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สระติดเชื้อจากการใช้งาน

การบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำโดยใช้ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT สามารถยกเลิกหรือลดปริมาณคลอรีนในสระว่ายน้ำลงมากกว่า 90% ช่วยให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีสารเคมีตกค้างปริมาณต่ำเหมือนอาบน้ำในห้องน้ำ ทำให้ไม่ระคายเคืองตา แสบตา หรือทำให้ตาแดง สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว่าคลอรีน 3,125 เท่า สามารถสลายพิษจากปฏิกิริยา (by-products) ของคลอรีนได้แก่ Chloramine ซึ่งมีกลิ่นฉุนและทำให้ระคายเคืองต่อส่วนต่าง ๆของร่างกาย และไม่เกิดสาร Trihalomethanes (THMs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic)

ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT สามารถออกซิไดซ์สารอินทรีย์ เช่น เสมหะ ปัสสาวะ ขี้ไคล และสารอนินทรีย์ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เหล็ก แมงกานีส ซึ่งพบได้โดยทั่วไปในสระว่ายน้ำ ให้ตกตะกอน ทำให้น้ำดูใสขึ้นเมื่อผ่านระบบกรองและช่วยปรับสมดุล กรด-เบส ได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเติมโอโซนลงในน้ำจะไม่ทำให้ความเป็นกรด-เบสของน้ำเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากการใช้คลอรีนที่จะลดค่า pH ทำให้ต้องเติมน้ำยาช่วยเพิ่มค่า pH อยู่เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการใช้โอโซนจึงช่วยประหยัดน้ำยาปรับความเป็น กรด-เบส ของน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำในร่มก๊าซคลอรีนที่ระเหยจากน้ำจะกัดกร่อนสีและโครงสร้างของอาคาร แต่ก๊าซโอโซนซึ่งผลิตได้จากก๊าซออกซิเจนซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามอากาศจะถูกสลายก่อนจ่ายเข้าสู่สระจึงไม่กัดกร่อน และไม่ต้องจัดหาสารเคมีมาเติมทำให้สะดวก ประหยัดในการใช้งานเป็นอย่างมาก

 

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM

การใช้โอโซน ECONOWATT เพื่อการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ มีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและคุณภาพน้ำแบบ Real Time คอยแจ้งเตือนความผิดปกติตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าตรวจสอบการทำงาน ซ่อมบำรุง และจัดเตรียม Spare Parts ได้อย่างถูกต้อง ระบบโอโซนของ ECONOWATT ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ