น้ำสระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

การหมุนเวียนน้ำในสระ เป็นการนำน้ำในสระไปผ่านกระบวนการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ก่อนจะจ่ายกลับเข้ามาในสระโดยการหมุนเวียนอย่างทั่วถึง
ระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ
     1. ระบบคลอรีน (Chlorine System)
เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่ราคาถูก คลอรีนที่จำหน่ายในท้องตลาดมักอยู่ในรูปของเหลว เม็ด และผง เพียงแค่ละลายลงในสระว่ายน้ำก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้ว แต่ค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการทำงานของคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.8 หากมีค่าสูงแสดงว่าน้ำมีความเป็นด่างมาก และหากน้ำในสระมีค่า pH ต่ำ คือมีความเป็นกรดสูง ต้องเติมสารหรือเคมีภัณฑ์เพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง
     2. ระบบน้ำเกลือ (Salt-Chlorinator System)
มีความปลอดภัยกว่าการใช้คลอรีนแบบเดิม โดยอาศัยเครื่องฟอกน้ำบรรจุเกลือที่มีสมรรถนะสูง เรียกว่า Salt-Chlorinator สามารถรักษาน้ำในสระให้สะอาดเหมือนน้ำในทะเล แต่มีความเค็มน้อยกว่าน้ำทะเล เนื่องจากเกลือที่ใช้เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังอีกด้วย แต่น้ำในสระว่ายน้ำจะมีรสกร่อยเล็กน้อย
     3. ระบบ โอโซน Ozone
ระบบ Ozone เป็นการฆ่าเชื้อโดยการนำน้ำมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคค่อนข้างสูง ขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้ดี ไม่มีสารตกค้างในน้ำ และช่วยประหยัดการใช้สารเคมีลงถึง 90% เนื่องจากโอโซนฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำที่ไหลผ่านเท่านั้น ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ตามกระเบื้องในสระ จึงยังต้องใช้ควบคู่กับคลอรีน แต่ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ 80-90%