น้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ (Condenser Water)

Water Cooled Chiller คือเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ การระบายความร้อนจะถูกถ่ายเทให้กับน้ำด้านคอนเดนเซอร์ (condenser) และถูกส่งไปยังหอระบายความร้อน( cooling tower) ที่อยู่ภายนอกอาคาร
     น้ำหล่อเย็นระบบ Water Cooled Chiller เมื่อมีการใช้งานไปเรื่อยๆจะเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอก รวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆที่มาจากอากาศ เมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตจะเกาะติด (Bio film) ภายในผนังของระบบท่อ และในส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นลดต่ำลง ทำให้เครื่องทำความเย็นทำงานหนักขึ้น สูญเสียพลังงานมากขึ้น เพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิเย็นตามที่ต้องการ
     การบำบัดน้ำหล่อเย็น เพื่อให้เครื่องทำน้ำเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเน้นทางด้านการกำจัดจุลินทรีย์เป็นหลัก เพื่อไม่ให้มีการเกิด Bio film และเชื้อ Legionella pneumophila ซึ่งทำให้เกิดโรคปอดติดเชื้อ (Legionnaire Disease) การใช้ระบบโอโซนในการบำบัดน้ำหล่อเย็น นอกจากก๊าซโอโซนมีความสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า แล้ว โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียรและสลายตัวเองได้ง่ายและกลับไปเป็นออกซิเจนในเวลาอันสั้น จึงทำให้ไม่เกิดสารตกค้างที่ทำให้น้ำมีค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids: TDS) หรือ Conductivity เพิ่มสูงขึ้น และทำให้น้ำมีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ช้าลง