น้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ (Condenser Water)

     การบำบัดน้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์โดยใช้ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT ป้องกันไม่ให้เกิดไบโอฟิล์ม (Bio film) อันเป็นสาเหตุของตะกรันที่เกาะในท่อคอนเดนเซอร์ นอกจากทำให้ตะกรันที่เกาะตัวอยู่สลายตัวและหลุดออกมาแล้วยังสามารถป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ในเส้นท่อทั้งหมดได้ ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในส่วนค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการอุดตันของท่อคอนเดนเซอร์ในเครื่องทำน้ำเย็นทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นระบบโอโซน อีโคโนวัตต์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ป้องกันเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสามารถยกเลิกการใช้สารเคมีทั้งหมด ยกเลิกการใช้ระบบทำน้ำอ่อน (Softener Water) ใช้น้ำประปาเติมเข้าไปในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง และทำลายเชื้อ Legionella ที่อยู่ใน Cooling Tower ซึ่งเป็นต้นเหตุของระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดโรคปอดติดเชื้อขึ้นได้ (Legionnaire Disease)

     การใช้ระบบโอโซน ECONOWATT เพื่อบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์จะมีความสามารถฆ่าเชื้อได้ดีกว่าคลอรีนมากกว่า 3,000 เท่า โดยสามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% ประหยัดน้ำ Bleed off จากหอผึ่งเย็น 50% ประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มจากระบบโอโซนทั่วไปถึง 33% ใช้พื้นที่น้อยลง 2.8 เท่า น้ำหนักลดลง 50% และที่สำคัญติดตั้งง่ายใช้ท่อลดลง 90% จากระบบโอโซนรุ่นเก่า และมีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและคุณภาพน้ำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบโอโซนของ ECONOWATT ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ