โดยทั่วไปการใช้พลังงานภายในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานจะแบ่งได้เป็น 4 สัดส่วนหลักๆ

1.อุปกรณ์ภายในอาคาร

2. ไฟฟ้าและแสงสว่าง

3. ระบบปรับอากาศ

4. อื่น ๆ

 

           จากข้อมูลการใช้พลังงานข้างต้นจะทราบได้ว่าพลังงานหลักที่ใช้ส่วนใหญ่มากกจากระบบปรับอากาศ ซึ่งระระบบปรับอากาศภายในตึก อาคารขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีการระบายความร้อนด้วยหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำและอากาศภายนอก แล้วนำน้ำกลับมาใช้ในคอนเดอเซอร์เพื่อระบายความร้อนต่อไป ซึ่งอากาศภายนอกที่นำมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำในหอผึ่งเย็นจะพาเศษผง ฝุ่น ละอองที่มีเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตประปนอยู่ด้วย ทำให้น้ำที่นำมาระบายความร้อนมีเชื้อจุลินทรีย์จึงทำให้เกิด เมือก สาหร่ายสีเขียว ไบโอฟิล์ม (Biofilm) เกาะอยู่ในถาดและเส้นท่อของหอผึ่งเย็นอันเป็นสาเหตุของตะกรันที่เกาะในท่อคอนเดนเซอร์ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดต่ำลง เนื่องจากคอนเดนเซอร์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้ได้ความเย็นที่ต้องการ ค่าไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ จึงได้มีการบำบัดน้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ขึ้นโดยทั่วๆ ไปจะเติมสารเคมีในการ ฆ่าเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ แต่พบว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดตะกรันที่เกาะอยู่ในเส้นท่อคอนเดนเซอร์ได้ ทั้งยังต้องการระบบทำน้ำอ่อนและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและจัดเก็บสารเคมี และค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น นอกจากนี้ระบบเติมสารเคมียังไม่สามารถฆ่าเชื้อ Legionella ที่อยู่ในหอผึ่งเย็นได้ทั่วถึง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคสาเหตุของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

 

           ECONOWATT เห็นปัญหาดังกล่าวจึงคิดค้นวิธีการบำบัดน้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์โดยไม่มีสารเคมีตกค้างและสามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของตะกรัน โดยรับประกันได้จากค่า Condenser Approach Temperature ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ด้วยระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับการติดตั้ง ทดสอบประสิทธิภาพ ที่กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM

          ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT ป้องกันไม่ให้เกิดไบโอฟิล์ม (Biofilm) อันเป็นสาเหตุของตะกรันที่เกาะในท่อคอนเดนเซอร์ นอกจากทำให้ตะกรันที่เกาะตัวอยู่สลายตัวและหลุดออกมาแล้วยังสามารถป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ในเส้นท่อทั้งหมดได้ ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในส่วนค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการอุดตันของท่อคอนเดนเซอร์ในเครื่องทำน้ำเย็นทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นระบบโอโซน อีโคโนวัตต์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ป้องกันเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสามารถยกเลิกการใช้สารเคมีทั้งหมด ยกเลิกการใช้ระบบทำน้ำอ่อน (Softener Water) ใช้น้ำประปาเติมเข้าไปในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ได้โดยตรง และทำลายเชื้อ Legionella ที่อยู่ใน Cooling Tower ซึ่งเป็นต้นเหตุของระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดโรคปอดติดเชื้อขึ้นได้ (Legionnaires’ Disease)

          นอกจากระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT ได้ร่วมวิจัยกับ MTEC และประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องจับตะกรันในน้ำด้วยไฟฟ้า EHR (Electro Hardness Removal) ปราศจากการใช้สารเคมี มีคุณสมบัติเด่นในการดูดแร่ธาตุในน้ำอุณหภูมิสูง ๆได้ดี ซึ่งเหมาะกับน้ำกระด้างที่มีแร่แคลเซียม และ แมกนีเซียม ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากโดยใช้หลักการอิเล็กโทรไลซิส จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่แผ่นโลหะ (Anode) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ค่าความกระด้างที่อยู่ในรูป Ca2+ Mg2+ จะถูกดูดไปเกาะติดเป็นผลึกที่ขั้วด้าน Cathode ซึ่งสามารถทำความสะอาดแผ่นโลหะด้าน Cathode ที่มีผลึกตะกรันเปราะแข็งติดอยู่ด้วยการขูดออกได้โดยง่าย เหมาะสำหรับหอผึ่งเย็น น้ำทิ้งที่มีค่า TDS (Total Dissolved Solid) เกินค่ามาตรฐาน และน้ำ Recycle ที่มีความกระด้างสูง สามารถเพิ่มรอบ cycle of concentration ใน cooling tower ได้มากกว่าเดิม 10 รอบ ยิ่งไปกว่านั้นค่า TDS ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำไม่สามารถก่อตัวเป็นตะกรันในเส้นท่อได้ เป็นไปตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

เปรียบเทียบแผ่นโลหะด้าน Cathode ของ EHR ก่อนและหลังใช้ดูดจับแร่ธาตุในหอผึ่งเย็น

          ระบบโอโซนของ ECONOWATT ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ การใช้ระบบโอโซน ECONOWATT เพื่อบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์จึงมีความสามารถฆ่าเชื้อได้ดีกว่าคลอรีนมากกว่า 3,000 เท่า โดยสามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% ประหยัดน้ำ Bleed off จากหอผึ่งเย็น 50% ประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มจากระบบโอโซนทั่วไปถึง 33% ใช้พื้นที่น้อยลง 2.8 เท่า น้ำหนักลดลง 50% และที่สำคัญติดตั้งง่ายใช้ท่อลดลง 90% จากระบบโอโซนรุ่นเก่า และมีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและคุณภาพน้ำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ