ระบบ Smart RO เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นการเพิ่มคุณภาพน้ำป้อนเข้า Boiler ด้วย Smart RO ( Reverse Osmosis ) ของ ECONOWATT ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและน้ำ Blow down สามารถสร้างความคุ้มค่าได้ภายใน 1 ปี โดยมีระบบ 4G Monitoring ช่วยตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำตลอดเวลา ผู้ใช้งานสามารถเช็คระบบน้ำป้อนแบบ Real-Time ได้ตามต้องการบนสมาร์ทโฟน

     ระบบ Smart RO มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของหม้อน้ำ เนื่องจากหม้อน้ำต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง ดังนั้นต้องมีการเตรียมน้ำป้อนหม้อน้ำให้มีคุณภาพดี เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบไอน้ำ และคำนึงถึงอายุการทำงานของหม้อน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำ

ECONOWATT's Seawater RO System X Rayang Private Island

เพื่อแก้ปัญหาการขากแคลนน้ำ เพราะเกาะกลางทะเลที่ห่างไกลจากแผ่นดิน ซึ่งปกติต้องรอน้ำจืดจากฝน ฝนก็ตกไม่ตรงตามฤดูกาล จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขนส่งน้ำจืดที่สะอาด

สำหรับบ้านเรือนที่ห่างไกล ขาดแคลนแหล่งน้ำที่สะอาด เราสามารถช่วยท่านได้ เพื่อน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่า ดังน้ำประปาที่บ้านคุณ

 

     ระบบ Smart RO ถูกออกแบบให้นำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพน้ำป้อน เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือน้ำอ่อนที่ผ่านเครื่องกรองความกระด้างแล้ว แม้ว่าความกระด้างจะหมดไปกลายเป็นน้ำอ่อน แต่ค่าสารละลายในน้ำ (Total Dissolved Solid :TDS) ยังคงมีค่าสูงอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ เกิดการ Foaming และ Carry Over ของไอน้ำที่ผลิตหากไม่มีการ Blow down อย่างเพียงพอ ทั้งนี้น้ำ Blow down ก็จะพาความร้อนออกไปทิ้งด้วย ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนอย่างมาก หากลดปริมาณน้ำร้อนที่ถูก Blow down ได้ก็จะสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

     นอกจากนี้การนำระบบ Smart RO ของ ECONOWATT มาใช้ในการเพิ่มคุณภาพน้ำป้อนยังก่อให้เกิดการประหยัดหลายประการ ได้แก่ สามารถลดปริมาณสารเคมีที่เติมลงในน้ำดิบ ลดอัตราการ Blow down ลดความเสียหายของระบบหม้อไอน้ำจากการกัดกร่อน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการดูแลระบบอีกด้วย เพราะระบบ SMART RO ของ ECONOWATT จะคอยแจ้งเตือนความผิดปกติแบบ Online ตลอดเวลา เราสามารถส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าตรวจสอบการทำงาน ซ่อมบำรุง และจัดเตรียม Spare Parts ได้อย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ว่าระบบเพิ่มคุณภาพน้ำป้อนแบบ RO ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ