น้ำอ่อน (Soft Water) คือน้ำที่ถูกกรองเอาความกระด้างออกไปจนหมด ความกระด้างที่ว่าคือสารจำพวก Ca , Mg ที่ปะปนอยู่ในน้ำ โดยน้ำที่มีความกระด้าง (Hardness) สูงนั้น จะส่งผลทำให้เกิดหินปูน หรือ ตะกรัน ในเครื่องจักรเช่น Boiler น้ำประเภทนี้ มักเป็นน้ำที่อยู่กับแร่ธาตุเช่น น้ำบาดาลที่ได้ชะล้างแร่ธาตุต่าง ๆใต้ดินเป็นต้น โดนจุดสังเกตุคือ เวลาเราล้างสบู่ หากเราใช้น้ำที่มีความกระด้างสูงนั่นสบู่จะมีฟองน้อย และล้างออกได้ง่าย ในทางกลับกันนั้น น้ำที่มีความกระด้างต่ำ จะมีฟองเยอะ และล้างสบู่ออกได้ยากกว่า

ตามพื้นที่แห้งแล้งหรือสถานที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน สำหรับอุปโภค บริโภค มีความจำเป็นต้องผลิตน้ำจากแหล่งน้ำบาดาล ปกติจะมีกระบวนการดังนี้ คือสูบน้ำบาดาลขึ้นมาผ่านการกรองทราย เพื่อกรองเศษ ผง สิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออกไปก่อน และ ตามด้วยกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เพื่อกำจัดสารตกค้างและกลิ่น แล้วจึงส่งน้ำเข้าระบบผลิตน้ำอ่อนเพื่อลดความกระด้างของน้ำ

ในการผลิตน้ำอ่อนนั้น ก่อนที่จะเข้าระบบผลิตน้ำอ่อน (Water Softener) จำเป็นที่จะต้องมีตรวจสอบระดับความขุ่นโดยอาจจะต้องกรองความขุ่นออกในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ ต่อมาเป็นขั้นตอนการทำ Softener เราจะใช้เครื่องกรองที่มีสารกรองประเภท Cation Resin โดยเมื่อน้ำผ่านสารกรอง สารกรองจะทำการจับความกระด้างในน้ำเอาไว้จนกระทั่งตัวสารกรองอิ่มตัว โดยเมื่อสารกรองอิ่มตัวแล้วจะต้องล้างคืนสภาพสารกรองโดยใช้น้ำเกลือเข้าไปแช่สารกรองไว้เพื่อให้สารกรองกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยระบบผลิตน้ำอ่อนของ ECONOWATT สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติถูกควบคุมผ่านระบบ PLC ทำให้สามารถรับประกันค่า Hardness และปริมาณน้ำที่ผลิตได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนแจ้งเตือนเมื่อการล้างคืนสภาพไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถเฝ้าระวังผ่านอินเทอร์เน็ต 4G และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากระบบผลิตน้ำอ่อนด้วยเรซิ่น ECONOWATT ได้ร่วมวิจัยกับ MTEC และประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องจับตะกรันในน้ำด้วยไฟฟ้า EHR (Electro Hardness Removal) ปราศจากการใช้สารเคมี มีคุณสมบัติเด่นในการดูดแร่ธาตุในน้ำอุณหภูมิสูงๆได้ดี ซึ่งเหมาะกับน้ำที่มีแร่แคลเซียม และ แมกนีเซียม ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากเกินกว่าความสามารถของเรซิ่น โดยใช้หลักการอิเล็กโทรไลซิส จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่แผ่นโลหะ (Anode) เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ค่าความกระด้างที่อยู่ในรูป Ca2+ Mg2+ จะถูกดูดไปเกาะติดเป็นผลึกที่ขั้วด้าน Cathode ซึ่งสามารถทำความสะอาดแผ่นโลหะด้าน Cathode ที่มีผลึกตะกรันเปราะแข็งติดอยู่ด้วยการขูดออกได้โดยง่าย เหมาะสำหรับหอผึ่งเย็น ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำระเหยที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 35 °C น้ำทิ้งที่มีค่า TDS เกินค่ามาตรฐาน และน้ำ Recycle ที่มีความกระด้างสูง

เปรียบเทียบแผ่นโลหะด้าน Cathode ของ EHR ก่อนและหลังใช้ดูดจับแร่ธาตุในหอผึ่งเย็น