น้ำเสียเกิดจากน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียได้แก่น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ โดยปัจจุบันแหล่งที่มาของน้ำเสียจะแบ่งได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้

     1. น้ำเสียจากแหล่งชุมชน – มาจากกิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น

     2. น้ำเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสกปรกในน้ำเสียจะเป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง

การเลือกวิธีการบำบัดและเทคโนโลยีในการบำบัด จะต้องคำนึงถึงลักษณะคุณภาพน้ำทิ้ง พื้นที่บำบัด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับน้ำเสียในสถานที่นั้น ๆ จึงจะได้น้ำที่สะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยทิ้ง 

การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไป จะเริ่มจากบ่อดักไขมัน บ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอนแต่จะพบปัญหาเมื่อในน้ำมีอิมัลชันผสมอยู่เพราะบ่อดักไขมันไม่สามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำอิมัลชัน จึงทำให้บ่อเติมอากาศมีปัญหาเมื่ออิมัลชันไปหุ้มตะกอนจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เมื่อถึงระบบตกตะกอนตะกอนจุลินทรีย์ที่โดนอิมัลชันหุ้มไว้จะลอยตัวขึ้นบนผิวน้ำทำให้เกิดแก๊สไข่เน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณใกล้เคียง และน้ำเสียที่มีค่ากรดเบสเข้มข้นต้องผ่านการการบำบัดทางเคมีที่เสียงอันตรายต่อบุคคลากรในการเติมสารเคมีและสารเคมีตกค้าง

ทางบริษัท ECONOWATT ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงได้คิดค้นระบบ ® เพื่อแก้ปัญหาการกำจัดน้ำมันและไขมัน รวมถึงน้ำอิมัลชันที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กดหมายกำหนดซึ่ง ระบบ ® ของ ECONOWATT เป็นระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณและมีความสามารถแตกต่างจากระบบอื่น ๆ เช่น

1. กำจัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ได้มากถึง 90%
2. กำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids , SS) ได้มากถึง 70%3. ลด BOD และ COD ที่อยู่ในรูปไม่ละลายน้ำ (Insoluble) ได้มากถึง 50%
4. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจุลินทรีย์
5. ควบคุมการทำงานอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Smart Water Treatment System ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปรับวาล์วน้ำ ลดบุคคลากรดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง
6. มีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ® และคุณภาพน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำจากระบบบำบัดเดิมได้ถึง 20-50% โดยใช้พื้นที่เพิ่มไม่ถึง 10% จากพื้นที่เดิมจึงทำให้ระบบ ® ของ ECONOWATT เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและได้รับการยอมรับจากลูกค้าในโครงการต่าง ๆทั่วประเทศ

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM

ระบบโอโซน ECONOWATT สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% มีคุณสมบัติ ลดกลิ่น ลดสี และฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกันเมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับอินทรีย์สารในน้ำสามารถผลิต THMs (Trihalomethanes) หนึ่งในสารก่อมะเร็ง

ระบบรีไซเคิลน้ำของ ECONOWATT นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำจากระบบบำบัดเดิมได้ถึง 20-50% โดยใช้พื้นที่เพิ่มไม่ถึง 10% จากพื้นที่เดิมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ระบบรีไซเคิลน้ำของ ECONOWATT เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและได้รับการยอมรับจากลูกค้าในโครงการต่าง ๆทั่วประเทศ