วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ปรับปรุงคุณภาพน้ำชั้นนำระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และ โซลูชั่นเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และ ร่วมลงทุนระบบอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Total Solution Concept)

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและบำบัดน้ำในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2537 โดยบริษัทได้ขยายกิจการมาจากโรงงานผลิตบัลลาสต์แกนเหล็กในกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและมีสำนักงานขายอยู่ที่กรุงเทพฯ

บริการและติดตั้ง

หลายปีที่ผ่านมานี้บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้า และบริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบบำบัดน้ำให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายแอพพลิเคชั่น เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบน้ำ RO, ระบบรีไซเคิลน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ตอบโจทย์ในด้านการประหยัดพลังงานและการบำบัดน้ำ

รับรองมาตรฐาน

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดพลังงานหรือการบำบัดน้ำ แต่บริษัทยังเห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทมีต่อสังคม รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IECEE CB ซึ่งยอมรับใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิดของเสีย, การนำกลับมาใช้ใหม่, การรีไซเคิลน้ำ และการกำจัดวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายให้ปลอดภัย

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น รางวัลองค์กรมีจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย, รางวัลองค์กรโปร่งใสจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รางวัล Excellent ESCO Award ต่อเนื่อง 6 ปี จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รางวัล Prime Minister’s Industrial Award ต่อเนื่อง 2 ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม