บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและบำบัดน้ำในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2537 โดยบริษัทได้ขยายกิจการมาจากโรงงานผลิตบัลลาสต์แกนเหล็กในกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและมีสำนักงานขายอยู่ที่กรุงเทพฯ
บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้า และบริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบบำบัดน้ำให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 4,000 อาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเรา ที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทมีต่อสังคม จนกระทั่งในปี 2550 บริษัทฯได้รับรางวัลองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย
ผลิตภัณฑ์อีโคโนวัตต์ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้านRoHS วัตถุอันตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงานรวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IECEE CB ซึ่งยอมรับใน 40 ประเทศทั่วโลก

The Prime Minister’s Industry Award 2018

The Prime Minister’s Industry Award 2019

THAI CHAMBER OF COMMERCE Business Ethice Standard Test Awards

Excellent ESCO Award 2011

Excellent ESCO Award 2012

Excellent ESCO Award 2014

Excellent ESCO Award 2015

Excellent ESCO Award 2016

Excellent ESCO Award 2018

NACC Integrity Awards