ประชากรส่วนใหญ่นิยมล้างเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ด้วยน้ำเปล่าก่อนปรุงอาหารและก่อนรับประทานผัก ผลไม้สดเพื่อกำจัดผงฝุ่น สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ผิวอาหารให้ออกไปแต่ก็ไม่สามารถมั่นใจที่จะกำจัดสารพิษค้างเช่นยาฆ่าแมลง

การล้างเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้โดยใช้ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง ECONOWATT เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการล้างทำความสะอาด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล โดยโอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นและสารเคมีตกค้างได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการล้างและหลังการล้าง นอกจากนี้ทาง ECONOWATT ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม โดยระบบจะควบคุมปริมาณโอโซนที่ใช้ล้างและฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ซึ่งไม่เกินค่ามาตราฐานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

โอโซน มีสถานะเป็นก๊าซ ในโมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งจะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความแรงในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเสื่อมเสีย (Microbial Spoilage) เช่น แบคทีเรียยีสต์รา โปรโตซัว และโอโซนยังสามารถฆ่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen) ได้เช่น Escherichia coli, Listeria, Vibrio และ Salmonella โดยระบบโอโซน ECONOWATT จะผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำที่ใช้สำหรับล้าง ผัก ผลไม้ เนื้อสด และอาหารทะเล เป็นต้น เพื่อช่วยในถนอมอายุวัตถุดิบให้สด กรอบ ไม่เน่าเสีย และป้องกันเชื้อโรคที่มากับอาหาร สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานมีสุขอานมัยที่ดี

ECONOWATT Ozone Gas Generator

การใช้ระบบโอโซน ECONOWATT เพื่อล้างผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% ประหยัดค่าน้ำจากเดิม 2-3 เท่า ใช้พื้นที่น้อย และที่สำคัญติดตั้งง่ายและมีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่องโอโซนและคุณภาพน้ำ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ ระบบโอโซนของ ECONOWATT ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณ

เปรียบเทียบจำนวนเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิต ก่อนและหลังใช้ ECONOWATT Ozone Gas 20 นาที