โอโซนฆ่าเชื้อในอากาศ

น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน

น้ำเสีย

น้ำรีไซเคิ้ล

น้ำประปา

น้ำหล่อเย็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

น้ำสระว่ายน้ำ

น้ำอ่อน

น้ำอาร์โอ

น้ำล้างผลิตภัณฑ์อาหาร

น้ำทะเล

น้ำผสมน้ำมัน