หนึ่งในปัญหาเชื้อโรคในอากาศที่หลีกเลี่ยงได้ยากและเป็นภัยต่อสุขภาพ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัด ภูมิแพ้ เป็นต้น จึงมีการนำระบบโอโซนเข้ามาใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยโอโซนมีสถานะเป็นก๊าซจึงแพร่การกระจายได้ทั่วพื้นที่มากกว่าการฉีดหรือพ่นละอองน้ำ มีคุณสมบัติ ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ถึง 99% เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส จะถูกโอโซนเข้าไปทำลายทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้โอโซนยังช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

จากบทความวิจัยการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พบว่าผลทดสอบการใช้โอโซนฆ่าเชื้อไวรัสที่ลอยในอากาศ (Airborne Virus) โอโซนสามารถกำจัดเชื้อได้ 99% ที่ระยะเวลา 15 นาที (Chun-Chieh Tseng& Chih-Shan Li [2006]) และการใช้โอโซนฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณผิววัสดุเรียบ เช่น ไวรัสบนแก้วพลาสติก หรือสแตนเลส ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาการฆ่าเชื้อ (Contact Time)  ที่ความเข้มข้นโอโซน 20 ppm ระยะเวลา 20 นาที สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ (Hudson [2009])

ตัวอย่างกราฟแสดงการใช้โอโซนฆ่าเชื้อไวรัสที่ลอยในอากาศ(Airborne Virus)

เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ ECONOWATT ozone gas generator

ECONOWATT OZONE GAS GENERATOR

เครื่องกำเนิดโอโซนก๊าซ ECONOWATT มีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่ 0.5-2.5 ppm ตลอดการทำงานของเครื่องกำเนิดโอโซนก๊าซ ECONOWATT ซึ่งเพียงพอสําหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ โดยมีสัญญาณแจ้งเตือนขณะใช้งาน อีกทั้งขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ส่วนตัวหรือสถานที่ ที่มีความอับชื้นและไม่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

ดาวน์โหลดบทความและงานวิจัยอ้างอิง

Ozone Disinfection of SARs Contaminated Areas

Kenneth K. K. LAM, B.Sc. (Hons), M. Phil.

The outbreak of SARS worldwide in March 2003 has increased people awareness of the transmission of respiratory diseases in indoor environment.

Inactivation of Influenza VIirus by Ozone Gas

Tanaka Hiroshi, Sakurai Miei, Ishii Kousuk, Matsuzawa Yoshiaki.

More than 99.99% of influenza A virus particles attached to a plastic carrier were inactivated by exposure to 10 ppm ( V/V ) – ozone gas for 210 min at 23 to 29℃ and a relative humidity of 64 to 65%.

Deverlopment of a Pratical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent

Hudson, JB. Sharma, M. Vimalanathan, S.

Our objective was to develop a practical method of utilizing the known anti-viral properties of ozone in a mobile apparatus that could be used to decontaminate rooms in health care facilities, hotels and other buildings.

Ozone for Inactivation of Aerosolize Bacteriophages

Chun-Chieh Tseng& Chih-Shan Li

Because of increasing incidence of virus-containing aerosols, ozone was potentially considered to be a promising method to inactivate airborne viruses.

Apparatus and Method for Using Ozone as a Disinfection

Canadian Intellectual Property Office

​A method of sterilizing a closed environment is provided in which an ozone generator is placed into the closed rnvironment; it then generates ozone to a predetermined ozone concentration and increases the humidity of the closed environment.

ดาวน์โหลดผลทดสอบจากผู้ใช้งานจริง

ห้างสรรพสินค้า

  1. Terminal 21 (โคราช)
  2. Fashion island shopping mall
  3. Siam Square One

โรงพยาบาล

  1. โรงพยาบาลศุภมิตร
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์ทันตกรรม

  1. คลินิกรักฟัน

ห้องประชุม

  1. NL Development Public Co.,LTD
  2. อีซูซุ สำนักงานใหญ่

ร้านอาหาร

  1. Iron Chef Restaurant Company Limited

ฟาร์ม

  1. โนบิทเทอร์