แก้ปัญหาน้ำมันรั่วไหล

นำน้ำมันพืชกลับมาใช้ใหม่

บำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน

บำบัดน้ำปนเปื้อนน้ำมันหล่อเย็น 

Available Model

Biomicrogel®

  • นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีใช้สารสกัดอินทรีย์อนุภาคนาโน
  • สารสกัดจากธรรมชาติจากเซลลูโลส เปลือกแอปเปิ้ลและกากของบีทรูท
  • สามารถใช้ได้หลากหลายอุณหภูมิและ pH
  • เพิ่มกำลังผลิตในโรงานน้ำมันพืชถึง 50%
  • อายุการใช้งานยาวนาน