ฆ่าเชื้อในท่ออากาศ

กำจัดกลิ่น

ระบบปรับอากาศ

ระบบระบายอากาศบริสุทธิ์

ห้องปลอดเชื้อ

อาคารขนาดใหญ่

Available Model

OZONE AIR DUCT PURIFIER OZAD 200 TO 900

  • กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ 99.99%
  • มีระบบกรองเบื้องต้น 3 ขั้น
  • ไม่มีเสียงรบกวนตลอดการใช้งาน และอายุยืนยาว
  • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อผ่านท่อ Duct ในระบบปรับอากาศ ทั้ง supply air และ return air

OZONE GAS GENERATOR OZG 0125 G REACTOR

  • กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ 99.99%
  • สั่งงานผ่านจอ LCD Touch Screen
  • ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมปริมาณโอโซน
  • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ filter ตัน
  • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อผ่านท่อ Duct ในระบบปรับอากาศ ห้องปลอดเชื้อ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ศูนย์จัดแสดงสินค้า