บำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น

ลดการกัดกร่อนในเส้นท่อ

รีไซเคิ้ลน้ำ

บำบัดน้ำกระด้าง

บำบัดน้ำเสียสาธาระณะ

Available Model

ELECTRO HARDNESS REMOVAL SYSTEM
EHR 5 TO 30

  • ลดน้ำ bleed off ลงถึง 80%.
  • ลดปริมาณน้ำเติมในหอผึ่งเย็น
  • ป้องกันการเกิดตะกรันในเส้นท่อ
  • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง
  • ควบคุมด้วยระบบ PLC และมีระบบอินเตอร์เน็ต real-time มอนิเตอริ่ง