ฆ่าเชื้อในน้ำ

บำบัดน้ำในหอผึ่งเย็น

บำบัดน้ำเสีย & รีไซเคิลน้ำ

น้ำดื่ม

น้ำสระว่ายน้ำ

ล้างผักและผลไม้

Available Model

OZONE WATER SYSTEM OZG 25N/ 3050N

 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 25 กรัม/ ชั่วโมง
 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 30-50 กรัม/ ชั่วโมง
 • ผลิตโอโซนก๊าซเข้มข้น
 • ใช้หลักการ Corona discharge
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OZONE WATER SYSTEM OZG 50N

ปริมาณก๊าซโอโซน: 50 กรัม/ ชั่วโมง

 • ผลิตโอโซนก๊าซเข้มข้น
 • ใช้หลักการ Corona discharge
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OZONE WATER SYSTEM OZG 70N / 100S

 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 70 กรัม/ ชั่วโมง
 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 100 กรัม/ ชั่วโมง
 • ผลิตโอโซนก๊าซเข้มข้น
 • ใช้หลักการ Corona discharge
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OZONE WATER SYSTEM OZG 150S / 200S / 250S / 300S

 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 150 กรัม/ ชั่วโมง
 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 200 กรัม/ ชั่วโมง
 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 250 กรัม/ ชั่วโมง
 • ผลิตโอโซนก๊าซเข้มข้น
 • ใช้หลักการ Corona discharge
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OZONE WATER SYSTEM OZG 350S / 400S

 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 350 กรัม/ ชั่วโมง
 • ปริมาณก๊าซโอโซน: 400 กรัม/ ชั่วโมง
 • ผลิตโอโซนก๊าซเข้มข้น
 • ใช้หลักการ Corona discharge
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีก๊าซพิษตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม