น้ำอุปโภค

รีไซเคิลน้ำ

บำบัดน้ำเสีย

น้ำทำสวน

Available Model

SMART UF SYSTEM EWUF 5 TO 10

  • ประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำ
  • กำจัดแบคทีเรีย ไวรัสที่มากับน้ำ
  • ทำความสะอาด membrane อัตโนมัติ (CIP).
  • ทำงานอัตโนมัติด้วย PLC 
  • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • สะดวกต่อการบำรุงรักษา