ฆ่าเชื้อในอากาศ

กำจัดกลิ่น

ครัวเรือน

โรงแรม

โรงพยาบาล

ร้านอาหาร

Available Model

OZONE GAS GENERATOR OZG 1000 - 3000 mg/hr

 • กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ 99.99%
 • ทำงานด้วยระบบตั้งเวลา 60 นาที
 • ปลอดภัยด้วยระบบแจ้งเตือน
 • 2 in 1 ใช้ได้ทั้งในน้ำและอากาศ (optional)
 • เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อในห้อง หรือในอาคาร ศูนย์ทันตกรรม ร้านอาหาร

OZONE GAS GENERATOR OZG GAS 0125G BASIC BLOWER

 • กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศ 99.99%
 • สามารถปรับความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้
 • ขนาดห้องที่เหมาะสม 800 ถึง 2,500 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อในห้องขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร์

HEAVY DUTY OZONE GAS OZG GAS 25G

 • ทนทาน ทำงานได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง
 • มีระบบผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%
 • สั่งงานผ่านจอ LCD Touch Screen
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อผ่านท่อ Duct ในระบบปรับอากาศ ห้องปลอดเชื้อ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ศูนย์จัดแสดงสินค้า