น้ำทิ้งอาหาร

น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน

บำบัดน้ำเสีย & รีไซเคิ้ลน้ำ

บำบัดน้ำเสียสาธาระณะ

Available Model

MICRO BUBBLE DISSOLVED AIR FLOTATION

  • กำจัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ได้มากถึง 95%
  • กำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids , SS) ได้มากถึง 85%
  • ประสิทธิภาพสูงในการสร้างฟองอากาศขนาดเล็ก
  • ลดพื้นที่ในการติดตั้งถึง 50% และประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าระบบเดิม 50%.
  • ควบคุมด้วยระบบ PLC และมีระบบอินเตอร์เน็ต real-time มอนิเตอริ่ง