ระบบไอน้ำอุตสาหกรรม

ระบบไอน้ำโรงไฟฟ้า

น้ำในอีวาพอเรเทอร์และคอนเดนเซอร์

ระบบก๊าซเทอร์ไบน์

รีไซเคิลน้ำ

Available Model

SMART SOFTENER SYSTEM EWSO 0.5 TO 50

  • มีประสิทธิภาพในการกำจัดค่า Hardness
  • ดูดซึมแร่ธาตุ Ca2+, Mg2+ 
  • ทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ PLC พร้อมหน้าจอ touch sreen
  • ทำความสะอาดอัตโนมัติแบบ Clean In Place (CIP)
  • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • สะดวกต่อการบำรุงรักษา