ระบบไอน้ำอุตสาหกรรม

รีไซเคิลน้ำ

ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหาร

Available Model

Reverse Osmosis System EWRO 5 TO 20

 • ประสิทธิภาพสูงในการแยกเกลือออกจากน้ำ
 • กำจัดสารแขวนลอย คอลลอยด์ แบคทีเรีย ไวรัส และสารอินทรีย์
 • ทำงานอัตโนมัติด้วย PLC ทั้งระบบ
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา

SEAWATER REVERSE OSMOSIS SYSTEM SWRO 50 TO 2000

 • ประสิทธิภาพสูงในการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • แยกเกลือที่ละลายในน้ำทะเลได้
 • ทำงานอัตโนมัติด้วย PLC 
 • สามารถดูการทำงานของเครื่องแบบ Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ขนาดพอเหมาะ น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา