บำบัดอาหารเหลือ

อุตสาหกรรมปศุสัตว์

บำบัดน้ำเสีย & รีไซเคิ้ลน้ำ

บำบัดน้ำเสียสาธาระณะ

บำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์

Available Model

SLUDGE DEHYDRATOR SYSTEM SDW 25 TO 150

  • แผ่นรีดกะกอนทรงรีประสิทธิภาพสูง
  • เครื่องเดินเรียบ ไม่มีเสียง
  • ปราศจากการอุดตัน 
  • สะดวกต่อการบำรุงรักษา
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม